Tamamlayici Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı sağlık sigortasından kimler yararlanabilir?5 dakikada okuyabilirsiniz.

25 Eylül 2019 3 min read

Tamamlayıcı sağlık sigortasından kimler yararlanabilir?5 dakikada okuyabilirsiniz.

Okuma Süresi: 3 dakika

Günlük yaşamımızda, takip ettiğimiz medya ortamlarında sık sık sigorta reklamlarına rastlıyoruz. Bugünlerde ise bu sigorta reklamlarının büyük bir çoğunluğunu, tamamlayıcı sağlık sigortaları oluşturuyor. Bu yazımızda ise, bu özel sigorta çeşidini inceleyip, aklınıza takılan soruların cevaplarını vermeye çalışacağız. Böylece sık sık adını duyduğunuz bu isteğe bağlı sigortanın ne anlama geldiğini artık daha iyi anlayabileceksiniz.

Tamamlayıcı sağlık sigortası nedir?

Bu sağlık sigortasının kısa bir tanımını yapmak gerekirse, adından da çağrışım yaptığı gibi, SGK’nın kapsamı dışında kalan ya da SGK maliyetini karşılasa bile belirli oranlarda ödeme yaptığı sağlık harcamalarında kullanılan isteğe bağlı bir sigorta çeşididir. Poliçe sahibi bireyler, böylece SGK tarafından karşılanmayan yada kısmen karşılanan sağlık harcamaları için ek bir ücret ödemekten kurtulurlar. Ayrıca yine bu sigorta sayesinde özel hastane imkanlarından ek bir ücret vermeden yararlanılabilmesi gibi, haliyle daha iyi koşullarda sağlık hizmeti alırlar. Tamamlayıcı sağlık sigortası ayrıca çıkarılan kanun ile güvence altına alınan bir sigorta çeşididir.

İlgili kanunun tamamlayıcı sağlık sigortasından (kanunda destekleyici sağlık şeklinde de ifade edilir) bahsedilen fıkrasında ise, sigortanın genel kapsamında bahsediliyor. Şöyle ki; sigortanın usul ve esasları SGK görüşü alınarak, hazine müsteşarlığı tarafından belirlenmektedir. Ayrıca kanunda katılım payları ile ilgili ayrı bir paragraf açılarak, bu tutarların kapsam dışı kaldığından ve sigortalı tarafından ödenmesi gerektiği kararı kanunla sabitlenmiştir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası tam olarak ne işe yarar?

Bu isteğe bağlı sağlık sigortasının çıkış nedenini, SGK’nın sağlık uygulama tebliğinde belirttiği fiyat tarifesinin dışında kalan veya kısmen ödenen sağlık harcamaları oluşturmuştur. SGK, son yıllarda artan sağlık harcamalarını karşılamakta yaşadığı zorluklar nedeniyle bazı kısıtlamalara gitmek zorunda kalmıştır. Çıkan ek sağlık maliyetlerinin bireyleri zorlamasından ötürü de sigorta şirketleri ve sağlık kurumunun ortak çalışmaları sonrası sektördeki bu tür bir ihtiyaç, bu tür bir sağlık sigortası ile kapatılmıştır

Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında karşılanan giderler hangileridir?

Ayakta tedavi giderleri;

 • Muayene giderleri
 • Tahlil ve tarama giderleri
 • Fizik tedavi ücretleri
 • İleri tanı ücretleri
 • Görüntüleme ve tanı masrafları

Yatarak tedavi giderleri;

 • Dahili ve cerrahi yatış masrafları
 • Yoğun bakım masrafları
 • Kemoterapi
 • Radyoterapi
 • Diyaliz
 • Koroner anjiyografi
 • Küçük operasyon giderleri
 • Tek kişilik özel oda ve yemek
 • Bir refakatçi giderleri

Yukarıda belirtilen sağlık harcamaları genel olarak tamamlayıcı sağlık sigortası ile karşılanabilmektedir. Buna göre bu giderlerin sigorta poliçesi konusu olabilmesi için;

 • SGK tarafından karşılanmıyor olması
 • Sağlık harcamasında fark ücret çıkması
 • Sağlık ile ilgili olmak üzere kişinin katlanması gereken otelcilik ücreti çıkması
 • Sağlık hizmeti alınan kuruluşun, ilgili sigorta şirketi ile anlaşmasının olması
 • SGK tarafından belirlenen sağlık uygulama tebliği fiyatlarını aşan tutarların olması gerekmektedir.

Toplum tarafından bu sigorta türü ile ilgili çokça merak edilen birkaç konu vardır. Bu soruları ve cevaplarını ise aşağıda sizler için derledik.

Tamamlayıcı sağlık sigortası zorunlu mudur?

Tamamlayıcı sağlık sigortası SGK’ ya tabi olan bireylerin yaptırabildikleri ve sağlık sigortası ürünü satmakta yetkili olan özel sigorta şirketleri tarafından yapılan bir sigorta türüdür. Bundan dolayı kanun çerçevesinde isteğe bağlı sigorta kapsamına girmekte olup, herhangi bir zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

Tamamlayıcı sağlık sigortası her sağlık kuruluşunda geçerli midir?

Yaptırmış olduğunuz tamamlayıcı sağlık sigortasını kullanabilmeniz için, ilgili sağlık kuruluşunun SGK ile anlaşması olması gerekiyor. Ayrıca sigorta poliçenizi hangi sigorta şirketine yaptırdıysanız, o şirketin de kullanacağınız sağlık kuruluşu ile anlaşması olması gerekmektedir. Bundan dolayı bu tarz bir sigorta yaptırırken, çevrenizde bulunan hastane ve diğer sağlık kuruluşlarının, poliçeyi satın alacağınız sigorta şirketiyle anlaşması olup olmadığına bakmanızda yarar vardır.

Sigorta kapsamına girmeyen bir sağlık harcaması var mıdır?

İlgili yasada da açık bir hüküm ile belirtildiği üzere hasta katılım payları sigorta kapsamı dışında bırakılmıştır. Sağlık hizmeti alan kişilerin ödemek zorunda olduğu bu hasta katılım payı ücreti, tamamlayıcı sağlık gideri olarak görülmeyip, ayrı bir sağlık gideri olarak tanımlanmaktadır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası, ilaç maliyetlerini karşılar mı?

Tamamlayıcı sağlık sigortasının kullanım amacı, SGK’ ya tabi olan hastane ve diğer sağlık kuruluşlarından alınan hizmetlerden çıkabilecek olan farkları kapsamaktadır. Bundan ötürü hasta katılım payı gibi ilaç masrafları da bu sigorta kapsamına girmemektedir.

Sigorta poliçeleri, belirli oranlarda vergi muafiyeti avantajı sağlamaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortasında da böyle bir muafiyet söz konusu mudur?

Bireylerin sahip oldukları sigorta poliçeleri, ödenecek olan gelir vergisi matrahında yüzde 10 oranında muafiyet avantajı sağlar. Tamamlayıcı sağlık sigortası da bir özel sigorta türü olduğundan, gelir vergisi ödemelerinizde aynı oranlarda muafiyet kazanabilirsiniz.

Yorum Yapabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir